Psychologia ogólna

2017Z

Kod przedmiotu1976N1-PSYCHO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPrzedmiot badań psychologii. Procesy poznawcze. Myślenie. Inteligencja. Procesy emocjonalne; radzenie sobie ze stresem. Psychologia potrzeb i motywacji. Struktura osobowości.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami psychologii i mechanizmami umysłowego funkcjonowania człowieka
Literatura podstawowa1) Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii , GWP, 2008 2) Strelau J., Doliński D., Psychologia /podręcznik akademicki/, t. 1, 2, GWP, 2008
Literatura uzupełniająca1) Zimbardo P.G., Gerring R.J.,,, Psychologia i życie, PWN, 2012 2) Goleman D.,, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poznań, 2002
Uwagibrak