Refleksyjny praktyk - konwersatorium

2019Z

Kod przedmiotu1976N1-RPK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnalizowanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych w kontekście poznanych teorii pedagogicznych. Dyskusja nad trudnymi problemami edukacyjnymi i wychowawczymi. Próby szukania praktycznych rozwiązań doświadczanych i obserwowanych w czasie praktyki trudności związanych z praca nauczyciela.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaBudowanie refleksyjnego podejścia do sytuacji edukacyjnych i wychowawczych. Rozwijanie umiejętności łączenia teorii z praktyką pedagogiczną.
Literatura podstawowaA. Pearson, Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Warszawa 1994, WSiP. A. Pearson, Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Warszawa 1994, WSiP. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA D. Tripp, Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowane profesjonalnego osądu. Warszawa 1996. WSiP. M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa 1996, CODN.
Literatura uzupełniająca1) D. Tripp, wyd. WSiP, Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowane profesjonalnego osądu, 1996r., tom 2) M. Taraszkiewicz, wyd. CODN, Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, 1996r., tom
Uwagi