Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

2019L

Kod przedmiotu1976N1-SEMPR1
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty z modułu kierunkowego
Wymagania wstępneZaliczony 5 semestr seminarium dyplomowego i pracy dyplomowej
Opis ćwiczeńProwadzenie badań właściwych; analiza jakościowa i ilościowa zebranego materiału empirycznego - dobór metod analizy jakościowej i statystycznej; prezentacja rozdziałów teoretycznych; zatwierdzenie wersji ostatecznej pracy.
Opis wykładówNie dotyczy.
Cel kształceniaRozwijanie umiejętności prowadzenia analizy zebranego materiału empirycznego, porównywania wyników badań własnych z badaniami innych autorów, kształcenie umiejętności wyciągania wniosków z badań dla praktyki pedagogicznej.
Literatura podstawowa1) Łobocki Mieczysław, "Metody i techniki badań pedagogicznych", wyd. Oficyna wyd. “Impuls” Kraków, 2007 2) Pilch Tadeusz, Bauman Teresa, "Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe", wyd. Wyd. Ak. Żak Warszawa, 2001 3) Konarzewski Krzysztof, "Jak uprawiać badania oświatowe", wyd. WSiP Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi