Strategie stymulowania rozwoju i aktywizacji dziecka

2019Z

Kod przedmiotu1976N1-SSR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńKoncepcje rozwoju poznawczego, strategie wspomagania rozwoju w róznych koncepcjach rozwoju dziecka, aktywizacja rozwoju -- koncepcje aktywizacji, strategie aktywizacji rozwoju, warsztaty konstruowania strategii rozwoju
Opis wykładówKoncepcje rozwoju poznawczego (Wygotski, Bruner, Dewey, Piaget). Koncepcje aktywizacji dzieci, Programy budowania strategii stymulowania rozwoju
Cel kształceniaZapoznanie sluchaczy ze strategiemi rozwoju dziecka, Zapoznanie z koncepcjami stymulowania rozwoju dziecka, wyposazenie studenta w umiejetności praktyczne zwiazane z budowaniem warsztatu pracy nauczyciela w zakresie aktywizowania dziecka oraz stymulowania jego rozwoju
Literatura podstawowa1) J. Wood, , J. Wood, Jak dzieci uczą sie i myslą, D. Klus - Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, L. Wygotski, Mowa i myslenie, Dewey, Jak myslimy, PWN, 2000
Literatura uzupełniająca1) brak, tom
Uwagi