Teoretyczne podstawy wychowania

2017L

Kod przedmiotu1976N1-TPW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającehistoria wychowania, historia doktryn pedagogicznych
Wymagania wstępneznajomość elementarnych idei pedagogicznych
Opis ćwiczeńElementarne pojęcia z zakresu teorii wychowania (wychowanie, socjalizacja, proces wychowania, kultura, osobowość) Struktura procesu wychowania (ideał, cele, formy, metody, środki) wychowanie i samowychowanie granice wychowania współczesne problemy wychowawcze (agresja, używki, demotywacja, wzorce wychowawcze)
Opis wykładówPodstawowe doktryny pedagogiczne w ujęciu historycznym pedagogika tradycyjna "Nowe wychowanie" Współczesne doktryny wychowawcze Dziedziny wychowania (wychowanie moralne, estetyczne, intelektualne, zdrowotne)
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu teorii wychowania jako dyscypliny naukowej opisującej strukturę procesu wychowania
Literatura podstawowaGórniewicz J. Teoria wychowania, Olsztyn 2008 Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2010 Łobocki M. Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007 Śliwerski B. Teorie wychowania, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki (t. IV), Gdańsk 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiBieżąca analiza problemów wychowawczych - media