Teoretyczne podstawy wychowania

2017L

Kod przedmiotu1976N1-TPW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającehistoria wychowania, historia doktryn pedagogicznych
Wymagania wstępneznajomość elementarnych idei pedagogicznych
Opis ćwiczeńElementarne pojęcia z zakresu teorii wychowania (wychowanie, socjalizacja, proces wychowania, kultura, osobowość) Struktura procesu wychowania (ideał, cele, formy, metody, środki) wychowanie i samowychowanie granice wychowania współczesne problemy wychowawcze (agresja, używki, demotywacja, wzorce wychowawcze)
Opis wykładówPodstawowe doktryny pedagogiczne w ujęciu historycznym pedagogika tradycyjna "Nowe wychowanie" Współczesne doktryny wychowawcze Dziedziny wychowania (wychowanie moralne, estetyczne, intelektualne, zdrowotne)
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu teorii wychowania jako dyscypliny naukowej opisującej strukturę procesu wychowania
Literatura podstawowa1) Górniewicz J. , Teoria wychowania . Wybrane zagadnienia , OSW, 2004
Literatura uzupełniającaNowak M. Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999 Sośnicki K. Teoria środków wychowania, Warszawa 2004 Suchodolski B. Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2000
UwagiBieżąca analiza problemów wychowawczych - media