Współpraca z rodzicami i środowiskiem

2019L

Kod przedmiotu1976N1-WRS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówRodzina, jako środowisko rozwoju dziecka, Postawy rodzicielskie i ich konsekwencje w rozwoju dziecka, Kultura rodzicielska w szkole, Modele współpracy z rodzicami i środowiskiem, Programy współpracy z rodzicami i srodowiskiem
Cel kształceniaZapoznanie słuchaczy z modelami współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem, wyposażenie w narzędzia pracy nauczyciela niezbędne do konstruowania współpracy z rodzicami i środowiskiem
Literatura podstawowaM. Mendel, Partnerstwo szkoły i rodziny, S. Kawula, J. Brągiel, W. Janke, Pedagogika Rodziny
Literatura uzupełniająca
Uwagi