Zintegrowane projekty edukacyjne

2018L

Kod przedmiotu1976N1-ZPE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńUczestniczenie w projekcie edukacyjnym, teoretyczne założenia metody projektów, historia, przemiany, warianty metody projektów, projektowanie własnych projektów
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaWzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w założenia metody projektów, wyposażenie w umiejętności konstruowania projektów
Literatura podstawowaD. Klus - Stańska, W nauczaniu początkowym inaczej D. Gołębniak, Uczenie metodą projektów M. Szymański, Metoda projektów w szkole
Literatura uzupełniająca
Uwagi