Język obcy

Foreign Language

2018L

Kod przedmiotu37-00-JO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Antonia Clare, Frances Eales, Steve Oakes, JJ Wilson, 2015r., "Speakout B2", wyd. Pearson 2) Christina Kuhn, Hermann Funk i in, 2015r., studio [21] , wyd. Cornelsen 3) Agnieszka Ślęzak, Olga Tokarczyk, 2012r., Rosyjski dla średnio zaawansowanych, wyd. Edgard 4) Zespół Prisma, 2010 r. Prisma, wyd. Edinumen 5) Guy Capelle, Robert Menand, 2009r., Le nouveau taxi, wyd. Hachette 6) T. Marin, S. Magnelli, 2010r., Nuovo Progetto Italiano, wyd. Edilingua
Literatura uzupełniająca
Uwagi