Pedagogika wczesnej edukacji - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika wczesnej edukacji

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Podstawy filozofii wychowania
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia ogólna
1
ZAL-O
Wykład
15
Wprowadzenie do pedagogiki
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Czytanie i pisanie w języku angielskim
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fonetyka i gramatyka praktyczna języka angielskiego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Gra na instrumentach szkolnych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka pracy w przedszkolu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy edukacji muzycznej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy edukacji plastycznej i technicznej
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy edukacji polonistycznej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy edukacji społecznej i przyrodniczej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy kultury fizycznej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zabawy i gry ruchowe w przedszkolu i szkole
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna w przedszkolu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Gra na instrumentach szkolnych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka języka angielskiego we wczesnej edukacji
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodyka pracy w przedszkolu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Pedagogika małego dziecka
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika przedszkolna
3
EGZ
Wykład
30
Psychologia rozwoju i wychowania
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teoretyczne podstawy wychowania
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła w przedszkolu
6
ZAL-O
Praktyki
100
Praktyka śródroczna w przedszkolu
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0