Technologia drewna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Technologia drewna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Chemia nieorganiczna
3
Fizyka
5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
15
Matematyka I
3
Materiałoznawstwo
4
III - Kierunkowe
Metrologia techniczna i systemy pomiarowe
4
Ochrona środowiska i ekologia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Zapis konstrukcji
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Moduł ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia organiczna
3
Informatyka
2
Matematyka II
3
III - Kierunkowe
Maszynoznawstwo
3
Mechanika techniczna
3
Nauka o drewnie I
3
Termodynamika techniczna
2,5
VI - Praktyka
Praktyka warsztatowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
III - Kierunkowe
Komputerowe wspomaganie projektowania I
3
Mechanizacja pozyskiwania drewna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Narzędzia i obrabiarki
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład warsztatowy
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Nauka o drewnie II
3,5
Tartacznictwo
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład warsztatowy
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Technologie chemiczne i przetwórstwo drewna
4,5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
30
Wytrzymałość materiałów
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Elektrotechnika
2,5
Kleje i klejenie
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Komputerowe wspomaganie projektowania II
1,5
Obróbka drewna i tworzyw drzewnych
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład warsztatowy
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Ochrona i konserwacja drewna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład warsztatowy
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Podstawy automatyki
2
Tworzywa drzewne
4
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład warsztatowy
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
30
IV - Specjalnościowych
BLOK 1a
5
BLOK 1b
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
3
III - Kierunkowe
Elektronika
2
Obrabiarki sterowane numerycznie
3
Podstawy mechatroniki
3
Praca przejściowa I
3
Statystyczne podstawy miernictwa
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
Suszarnictwo
3
Uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
IV - Specjalnościowych
BLOK 2a
3
BLOK 2b
3
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowych
BLOK 3
6
VI - Praktyka
PRAKTYKA ZAWODOWA
24
ZAL
Praktyki
600
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Gospodarka odpadami w drzewnictwie
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład warsztatowy
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie
4
IV - Specjalnościowych
BLOK 4
4
PRACA DYPLOMOWA
15
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
125
SEMINARIUM DYPLOMOWE
4
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0