Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2

Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Anatomia człowieka i zwierząt
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Biofizyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Ekonomia
2
ZAL-O
Wykład
30
Genetyka zwierząt i metody hodowlane
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Ochrona środowiska
1
ZAL-O
Wykład
15
Zoologia
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
III - Kierunkowe
Etyczne aspekty hodowli i użytkowania zwierząt
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pierwsza pomoc przedmedyczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawne aspekty utrzymywania i użytkowania zwierząt
1
ZAL-O
Wykład
15
Psychologia ogólna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teoretyczne podstawy wychowania
2
EGZ
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Znaczenie ruchu w profilaktyce zdrowotnej
1
ZAL-O
Wykład
15
Zwierzęta w historii i kulturze
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Szkolenie dotyczące ochrony zwierząt
0
ZAL
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
14
8
II - Podstawowe
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej
3
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
15
21
9
Etyka zawodowa
1
ZAL-O
Wykład
15
Filozofia
2
ZAL-O
Wykład
30
Organizacja i zarządzanie
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Socjologia
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Statystyka matematyczna
2
ZAL-O
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
15
10
5
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy antrozoologii
1,5
EGZ
Wykład
15
Pojęcia i systemy pedagogiczne
1
ZAL-O
Wykład
15
Psychologia rozwoju człowieka
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zoopsychologia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy II
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Fizjologia człowieka i zwierząt
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Biomechanika
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Diagnoza psychopedagogiczna na potrzeby zajęć z udziałem zwierząt
1
ZAL-O
Wykład
15
Etologia zwierząt
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Pedagogika specjalna
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika społeczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Psychologia kliniczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia relacji człowiek zwierzę
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
REKREACJA, EDUKACJA I TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT-MODUŁ A lub B
6
ZAL-EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Żywienie zwierząt użytkowych i amatorskich
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
SUMA
29,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt amatorskich
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Chów i hodowla zwierząt użytkowych
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Edukacja zdrowotna
1
Metody terapii osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi
1,5
Metody terapii osób z niepełnosprawnością ruchową
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Pracownia szkolenia zawodowego
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
REKREACJA, EDUKACJA I TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT-MODUŁ C lub D
9,5
VI - Praktyka
Praktyka
6
EGZ
Inne zajęcia
160
SUMA
30,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
III - Kierunkowe
Diagnostyka i profilaktyka chorób zwierząt
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Higiena i dobrostan zwierząt
3

ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Ćwiczenia
0
15
30
Metodyka pracy z osobami z autyzmem
1,5
Oligofrenopedagogika
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy rehabilitracji
3
Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ I
6
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
REKREACJA, EDUKACJA I TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT-MODUŁ E
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
VI - Praktyka
Praktyka
8
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy przedsiębiorczości
1
III - Kierunkowe
Andragogika
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Choroby odzwierzęce
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metody terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
1,5
Przedmioty do wyboru - MODUŁ V
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ II
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ IV
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka
4
VII - Inne
Praca dyplomowa - licencjacka
10
Seminaria licencjackie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0