Ochrona własności intelektualnej

2022Z

Kod przedmiotu1100S1-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-CHlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, 2015 2) E. Ferenc-Szydełko, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi