Andragogika

Andragogy

2023L

Kod przedmiotu78S1-ANDR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Knowles M., Swanson R.,, "Edukacja dorosłych" , PWN Warszawa, 2009 2) Leppert R, Nauczyciel jako adaptacyjny technik, refleksyjny praktyk, trans formatywny intelektualista. W: Rozwój nauczyciela w okresie transformacji POD RED. W. Prokopiuk, TRANS HUMANA, Białystok, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi