Biomechanika

Biomechanics

2022Z

Kod przedmiotu78S1-BIOMECH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńBiomechanika jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy z pogranicza anatomii, antropometrii i kinezjologii. Budowa i podział kości. Kranioskopia i kraniometria - dokładna budowa i pomiary czaszki na podstawie kształtu określonych elementów budowy anatomicznej. Osteoskopia i osteometria – budowa i pomiary szkieletu pozaczaszkowego oraz ocena płci i wieku na podstawie budowy czaszki oraz kośćca pozaczaszkowego. Antropometria - badania osobników żywych, opis cech jakościowych i pomiary cech ilościowych. Biomechanika narządów ruchu człowieka. Typy połączeń kości. Budowa i podział stawów. Omówienie i demonstracja biomechaniki wybranych stawów człowieka. Pomiary ruchomości stawów. Budowa i typy mięśni. Funkcjonalne ujęcie biomechaniki wybranych mięśni szkieletowych.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tejszerska D., Świtoński E., Gzik M., Biomechanika narządu ruchu człowieka: praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2011
Literatura uzupełniająca
UwagiGrupy maksymalnie 12-osobowe