Biomedyczne podstawy rozwoju

Biomedical Basis of Development

2021L

Kod przedmiotu78S1-BPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZróżnicowanie morfologiczne i fizjologiczne człowieka.Czynniki rozwoju endogenne genetyczne, paragenetyczne, pozagenetyczne; Czynniki teratogenne; Normy biologiczne, metody oceny rozwoju; Metody kontroli i normy oceny procesów wzrastania.Wpływ trybu życia na przebieg rozwoju; Rola zegara biologicznego ,ĆWICZENIA:Specyfika poszczególnych okresów rozwoju ontogenetycznego. Genetyczne oraz pozagenetyczne czynniki wpływające na rozwój człowieka. Prawa fizjologiczne organizmu człowieka;Budowa oraz funkcjonowanie układów regulujących oraz integrujących
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaczewski A, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, wyd. Wydawnictwo Akademickie Żak, 2001 2) Świderska M., Budzyńska-Jewtuch E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wyd. WSHE:Łódź, 2008 3) Doleżych B., Łaszczyca P, Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, . wyd. A. MarszaŁek, 2004 4) Jopkiewicz A., Suliga E, Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, wyd. OKiDK, 1998 5) Solomon, Berg, Martin, Vilee, Biologia, Mulitco, 2003
Literatura uzupełniająca
UwagiBRAK