Choroby odzwierzęce

Zoonotic Diseases

2023L

Kod przedmiotu78S1-CHO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRys historyczny nauki o chorobach odzwierzęcych. Epidemiologiczne i społeczne uwarunkowania ich występowania. Sytuacja epidemiologiczna na świecie i w kraju. Nowo pojawiające się zoonozy. Podstawy odporności przeciwzakaźnej – budowa i czynności układu immunologicznego oraz jego mechanizmy efektorowe. Postępowanie przeciwepidemiologiczne. Prawne aspekty zwalczania zoonoz. Instytucje państwowe zajmujące się rejestracją i zwalczaniem zoonoz. Bioterroryzm jako istotne zagrożenie współczesnej cywilizacji.,ĆWICZENIA:Podział chorób odzwierzęcych na bakteryjne, wirusowe, grzybicze, prionowe, inwazyjne oraz riketsjozy i chlamydiozy. Charakterystyka najważniejszych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem ich etiologii, sposobów zarażenia, wektorów, dróg i mechanizmów szerzenia się oraz podstawowych objawów chorobowych. Omówienie sposobów postępowania w przypadku podejrzenia i (lub) wystąpienia poszczególnych chorób odzwierzęcych. Profilaktyka jako ważny element w zwalczaniu zoonoz. Immunoprofilaktyka.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gliński Z., Buczek J. , Kompendium chorób odzwierzęcych , t. -, AR Lublin, 1999, s. - 2) Gliński Z., Kostro K., Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz, t. -, PWRiL Warszawa, 2003, s. - 3) Boroń-Kaczmarska A., Furowicz A.J., Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową, t. -, PZWL Warszawa, 1999, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi