Chów i hodowla zwierząt amatorskich

Raising and Breeding of Companion Animals

2022Z

Kod przedmiotu78S1-CiHZA
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówostaną scharakteryzowane pod względem biologicznym wybrane gatunki zwierząt towarzyszących i amatorskich mające znaczenie w rekreacji, edukacji i wspomaganiu terapii. Przedstawione zostaną takie grupy zwierząt jak: drobne gryzonie, króliki ze szczególnym uwzględnieniem królików miniaturowych, koty domowe, tchórzofretki, inne drobne drapieżniki, ptaki ozdobne i śpiewające, wybrane gatunki gadów, płazów, mięczaków i owadów.,ĆWICZENIA:Przedstawione zostaną ogólne zasady chowu i hodowli wybranych gatunków zwierząt towarzyszących i amatorskich, mających znaczenie w rekreacji, edukacji i wspomaganiu terapii. Omówione będą między innymi zapotrzebowanie pokarmowe, zasady żywienia przy różnych typach użytkowania, warunki utrzymania i pielęgnacji, a także podstawowa profilaktyka weterynaryjna. Ponadto szczególna uwaga zostanie zwrócona na zapewnienie dobrostanu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb behawioralnych poszczególnych gatunków.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barabasz B., Szynszyle. Hodowla i użytkowanie, PWRiL Warszawa, 2001 2) Bednarz M., Frindt A., Hodowla tchórzy, PWRiL Warszawa, 1991 3) Bertenschlager M., Świnka morska, Multico Warszawa, 2000 4) Bessant C., Kot, KDC, 2002 5) Bielański P., Niedżwiadek S., Zając J., Chów królików, SGGW Warszawa, 2002 6) Kisiel B., Myszoskoczek czy koszatniczka, MG PUH Gromek, 2002 7) Mettler M., Króliki miniaturowe, Multico Warszawa, 1993 8) Lorek M.O., Gugołek A. (red.), Zwierzęta amatorskie i towarzyszące, UWM Olsztyn, 2008 9) Berger L., Płazy i gady Polski, PWN Warszawa, 2000 10) Frindt i in., Gołębie rasowe, Hoża Warszawa, 2000 11) Pruszewicz A., Hodowla ptaków ozdobnych, Multico Warszawa, 2000 12) Thiel D., Utrzymanie i pielęgnacja kota, Multico Warszawa, 1999 13) Garbaczyk H., Garbaczyk M., Nowakowski E., Wegner E., Gady, Płazy i Bezkręgowce. Encyklopedia zwierząt, PWN Warszawa, 2007 14) Banaszak J., Ekologia pszczół, PWN Warszawa, 1993 15) Bielecka J., Budziszewski A. , Owady w terrarium, Egros Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi