Diagnoza psychopedagogiczna na potrzeby zajęć z udziałem zwierząt

Psychopedagogical Diagnosis for the Needs of Animal-Assisted Activities

2021L

Kod przedmiotu78S1-DPPZ16
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z procesem diagnozowania. Omówione zostaną podstawowe typy i rodzaje diagnozy oraz wybrane narzędzia diagnostyczne stosowane w psychologii i pedagogice. Przedstawione zostaną studia kliniczne przypadków.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
Opis wykładówIA:Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z procesem diagnozowania. Omówione zostaną podstawowe typy i rodzaje diagnozy oraz wybrane narzędzia diagnostyczne stosowane w psychologii i pedagogice. Przedstawione zostaną studia kliniczne przypadków.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania , Żak, 2006 2) Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego., Wydawnictwo UŚ, 2001 3) Matczak A. , Diagnoza intelektu., Wyd. Instytutu Psychologii PAN,, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi