Diagnostyka i profilaktyka chorób zwierząt

Diagnostics and Prevention of Animal Diseases

2023Z

Kod przedmiotu78S1-DiPCZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówropedeutyka badania klinicznego zwierząt domowych – koni, przeżuwaczy, psów, kotów, trzody. Etiologia i symptomatologia powszechnych chorób układu powłokowego, pokarmowego, oddechowego, krążenia, moczowego, mięśniowo-stawowego, nerwowego oraz zaburzeń metabolicznych. Metody diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników. Profilaktyka wybranych chorób pasożytniczych, zakaźnych i niezakaźnych oraz wiązanych ze sposobami utrzymania, żywienia i użytkowania zwierząt.,ĆWICZENIA:Przybliżenie problematyki chorób zwierząt domowych. Podstawowe metody i sposoby badania klinicznego. Przedstawienie mechanizmów powstawania stanów patologicznych, wpływu środowiska i warunków utrzymania, żywienia, użytkowani na stan zdrowia zwierząt i rozwój najczęściej występujących schorzeń. Analiza przypadków klinicznych w aspekcie czynników żywieniowych i środowiskowych. Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt. Profilaktyka wybranych chorób pasożytniczych, zakaźnych i niezakaźnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baumgartner W, Diagnostyka kliniczna zwierząt , Elsevier Urban & Partner, 2009 2) Tomicki Z. , Diagnostyka kliniczna i choroby niezakaźne zwierząt domowych, PWRiL, 1985 3) Katkiewicz M., Zwierzęta laboratoryjne – choroby i użytkowanie, SGGW-AR, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi