Ekonomia

Economics

2021Z

Kod przedmiotu78S1-EKON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do ekonomii. Rachunek ekonomiczny i racjonalność gospodarowania. Rynek i mechanizm rynkowy. Teoria zachowania konsumenta. Rodzaje przedsiębiorstw. Teoria zachowania producenta, analiza rynku czynników produkcji. Mierzenie produktu i dochodu narodowego. Budżet państwa i polityka fiskalna. Rynek pieniądza i polityka monetarna. Przyczyny i skutki inflacji. Rynek pracy, przyczyny i skutki bezrobocia. Handel zagraniczny. Wzrost i rozwój gospodarczy. Cykle koniunkturalne w gospodarce. Globalizacja.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi