Etykieta

Etiquette

2021Z

Kod przedmiotu78S1-ETYK16
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre`u i ceremoniału dyplomatycznego. Zasady precedencji. Różnice kulturowe w protokole dyplomatycznym i etykiecie. Etykieta stołowa.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych , KDC, 2008 2) Kuspys P., Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Zysk i S-ka, 2012 3) Krajski S., Savoir-vivre. 250 problemów , SGK Agencja, 2011 4) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 5) Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998 6) Jarczyński A., Z klasą, na luzie, Znak Litera nova, 2017 7) Jarczyński A., Etykieta w biznesie, Onepress, 2010 8) Jabłonowska L., Myśliwiec G., , Etykieta pracy – współczesne najwyższe standardy, Difin, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak