Etyka zawodowa

Professional Ethics

2021L

Kod przedmiotu78S1-EZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówa wykładzie przedstawiono najważniejsze zagadnienia z problematyki etyki zawodowej. W szczególności omawia się następujące kwestie ; etyka jako nauka filozoficzna. Związki etyki z innymi dziedzinami wiedzy. teoretyczne podstawy etyki zawodowej. społecznie znaczenie etosu i honoru zawodowego. etyka zawodowa w poszczególnych profesjach : lekarza, dziennikarza, nauczyciela, polityka, kapłana, prawnika , pracowników służb mundurowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Konstańczak S., Odkryć sens życia w swej pracy. Wokół problemów etyki zawodowej, Wyd. WSP, 2000, s. 208 2) Mysłek W., Etyka zawodow. Uwarunkowania. Konteksty. Zastosowania, Wyd. WSIiE, 2010 3) Sarapata A., Etyka zawodowa, "książka i Wiedza", 1971, s. 327
Literatura uzupełniająca
Uwagi