Etologia zwierząt

Ethology

2022Z

Kod przedmiotu78S1-EZW
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia i fizjologia zwierząt, psychologia ogólna, zoopsychologia
Wymagania wstępneznajomość terminologii i nomenklatury z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt oraz z psychologii ogólnej i zoopsychologii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do etologii zwierząt – zachowanie jako przedmiot badań. Zasady prowadzenia badań nad zachowaniem zwierząt. Metody badań etologicznych. Zachowania społeczne zwierząt. Zachowanie się zwierząt żyjących gromadnie, hierarchia stada. Zachowania reprodukcyjne zwierząt. Zachowanie się rodziców wobec potomstwa. Zasady doboru zwierząt do rekreacji, edukacji i terapii oraz do ratownictwa. ,ĆWICZENIA:Zachowanie się zwierząt jako jedna z metod oceny poziomu dobrostanu zwierząt. Zachowanie się koni. Zachowanie się innych zwierząt gospodarskich. Zachowanie się zwierząt towarzyszących: psów i kotów. Zachowania wybranych gatunków zwierząt amatorskich. Zachowania anormalne. Stres i jego wpływ na zachowanie się i reakcje zwierząt. Zachowania agresywne i odstępstwa od normalnego zachowania. Zachowanie się zwierząt chorych. Stereotypie. Badanie morfologii zachowania. Praktyczna obserwacja zwierząt. Sporządzanie etogramu zachowań.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z wiedzą z zakresu etologii zwierząt wykorzystywanych w rekreacji, edukacji i terapii. Uświadomienie studentom konieczności rozpoznawania różnych form zachowania tych zwierząt w zależności od warunków utrzymania, stanu fizjologicznego i wieku. Umiejętność oceny behawioru zwierząt.
Literatura podstawowa1) Bradshaw J., Zrozumieć psa, Czarna Owca, 2012 2) Horowitz A., Oczami psa. Co psy wiedzą, czują i widzą, Czarna Owca, 2011 3) Kaleta T., Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki, SGGW, Warszawa, 2014 4) Manning A., Wstęp do etologii zwierząt, PWN, Warszawa, 1976 5) Morris D., Dlaczego koń rży. O czym mówi nam zachowanie konia, Książka i Wiedza, Warszawa, 2003 6) Wójcik A., Zmysły i zachowanie się zwierząt gospodarskich. W: Higiena i dobrostan zwierząt. Pod red. Kołacz R., Dobrzański Z., UP Wrocław, 2019 7) Zeitler-Feicht M., Zachowania koni. Przyczyny, terapia i profilaktyka., Świadome jeździectwo, Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca1) Houpt K.A., wyd. Wiley-Blackwell Publishing, Ames, IA, USA., Domestic Animal Behavior for Veterinarians and Animal Scientists, 6th ed., 2018r., tom 2) Broom D.M., Fraser A.F., wyd. CAB International, Domestic Animal Behaviour and Welfare, 5th ed., 2015r., tom 3) Hosey G., Melfi V., wyd. Oxford University Press, Zoo animals: behaviour, management, and welfare. 2nd ed., 2013r., tom 4) McDonnell S., wyd. Eclipse Press, The Equid Ethogram: A Practical Field Guide to Horse Behavior. , 2003r., tom 5) McGreevy P., wyd. ©Saunders Ltd. , Equine Behavior A Guide for Veterinarians and Equine Scientists. 2nd ed., 2013r., tom 6) Jensen P. (editors), wyd. CAB International, The Ethology of Domestic Animals. 3rd ed., 2017r., tom 7) Ekesbo I., Gunnarsson S., wyd. CAB International, Farm animal behaviour. Characteristics for Assessment of Health and Welfare. 2nd ed., 2018r., tom
Uwagi