Edukacja zdrowotna

Health Education

2022Z

Kod przedmiotu78S1-EZdrow
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna , PWN, 2008 2) C. L. Sheridan , S. A. Radmacher, Psychologia zdrowia, PZWL, 1998 3) B. Karski,, Promocja zdrowia. Wydanie nowe, IGNIS, 1999 4) I. Heszen, H. Sęk, Psychologia Zdrowia, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi