Fizjologia człowieka i zwierząt

Human and Animal Physiology

2022Z

Kod przedmiotu78S1-FCiZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Traczyk W, Fizjologia człowieka w zarysie , t. -, PWN, 2007, s. e 2) Dusza L (red), Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, t. -, UWM, 2013 3) Krzymowski T. Przała J. (red)), Fizjologia zwierząt, t. -, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2015 4) Przała J. (red), Fizjologia zwierząt. Ćwiczenia demonstracje i metody, UWM, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi