Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Augmentative and alternative communication

2023L

Kod przedmiotu78S1-KAiW
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia: komunikacja, komunikowanie się, porozumiewanie się, komunikacja alternatywna, wspomagająca, wspomagana i niewspomagana. Możliwości podejmowania alternatywnych form komunikacji z drugim człowiekiem, osoby o specjalnych potrzebach w zakresie porozumiewania się (charakterystyka grupy). Podstawowe błędy popełniane przez osoby stykające się z człowiekiem nie porozumiewającym się językiem mówionym. Zapoznanie z różnymi formami alternatywnej i wspomaganej komunikacji: fonogesty, system językowo-migowy, polski język migowy, bobomigi, system Blissa, piktogramy, PCS, komunikacja wspomagana, komunikacja oparta na przedmiotach. Środki techniczne służące komunikacji z osobą niepełnosprawną. Rola alternatywnych form porozumiewania się w życiu człowieka nie porozumiewającego się językiem mówionym
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tetzchner von S., Martinsen H., Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposbów porozumiewania się, Stowarzyszenie "Mówić bez słów", 2002 2) Błeszyński J. (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Impuls, 2006 3) Piszczek M. , Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, CMPPPMEN, 1997 4) Zaorska M., Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych, Akapit, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi-