Metodyka pracy z osobami z autyzmem

Therapy Methods for Persons with Autism

2023Z

Kod przedmiotu78S1-MPzOzA
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAutyzm podstawowe pojęcia i definicje. Charakterystyka dziecka z autyzmem. Spektrum zaburzeń autystycznych. Etiologia. Mity na temat autyzmu. Kryteria diagnostyczne w autyzmie. Metody i narzędzia diagnostyczne. Wybrane metody pracy z osobami z autyzmem. Zasady pracy z osobą z autyzmem. Edukacja osób z autyzmem. Zasady tworzenia programów edukacyjnych. Zachowania niepożądane i metody ich eliminowania.
Opis wykładówIA:Autyzm podstawowe pojęcia i definicje. Charakterystyka dziecka z autyzmem. Spektrum zaburzeń autystycznych. Etiologia. Mity na temat autyzmu. Kryteria diagnostyczne w autyzmie. Metody i narzędzia diagnostyczne. Wybrane metody pracy z osobami z autyzmem. Zasady pracy z osobą z autyzmem. Edukacja osób z autyzmem. Zasady tworzenia programów edukacyjnych. Zachowania niepożądane i metody ich eliminowania. -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baron- Cohen S., Bolton P., 1999r., "Autyzm. Fakty", 2) Błeszyński J., 2005r., "Rodzina jako środowisko osób z autyzmem", 3) Bobkowicz- Lewartowska L., 2000r., "Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii", 4) Danielewicz D., Pisula E. , 2003r., "Terapia i edukacja osób z autyzmem", 5) Danielewicz D., Pisula E. , 2005r., "Wybrane formy terapiii rehabilitacji osób z autyzmem", 6) Delecato C.H., 1995r., "Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko.", 7) Dykcik W., 1994r., "Autyzm, kontrowersje i wyzwania", 8) Gałkowski T., 1995r., "Dziecko autystyczne w środowisko rodzinnym i szkolnym", 9) Jaklewicz H., 1993r., "Autyzm wczesnodziecięcy", 10) Kruk- Lasocka J., 1999r., "Autyzm czy nie autyzm?".
Literatura uzupełniająca
Uwagi-