Metody terapii osób z niepełnosprawnością ruchową

Therapy Methods for Persons with Motor Disabilities

2023Z

Kod przedmiotu78S1-MTOzNR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kwiatkowska M., Dzieci głęboko nierozumiane. Program pracy edukacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, , WArszawa , 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi