Metody terapii osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi

Therapy Methods for Persons with Sensory Disabilities

2022L

Kod przedmiotu78S1-MTOzNS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Walkiewicz - Krutak M., Funkcjonowanie wzrokowe małych dzieci słabo widzących, APS, 2009 2) Czerwińska K., Papllińska M., Walkiewicz - Krutak M. (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno – rehabilitacyjnej, APS, 2015 3) Paplińska M., Nauka brajla w weekend : podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem, APS, 2009 4) Walczak G., Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci, WSiP, 1998 5) Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Impuls, 2015 6) Szczepankowski B., Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, WSiP, 1999 7) Domagała - Zyśk E., Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, KUL, 2014 8) Zaorska M. (red.), Alternatywne metody komunikacji osób głuchoniewidomych, Akapit, 2008 9) Kosakowski Cz., Zaorska M. (red.), Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych (modelowe rozwiązania), UWM, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi