Oligofrenopedagogika

Oligophrenopedagogy

2023Z

Kod przedmiotu78S1-OLIGPED
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ćwirynkało K., Społeczne funkcjonowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną w kontekście ich autonomii i podmiotowości, Akapit, 2010 2) Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, 2010 3) Sadowska S., Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki, Akapit, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi