Podstawy antrozoologii

Fundamentals of Anthrozoology

2021L

Kod przedmiotu78S1-PA
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówntrozoologia (Human-Animal Studies) jako współczesna dyscyplina naukowa; Teoretyczne podstawy relacji człowiek-zwierzę. Teoria przywiązania, teoria wsparcia społecznego, hipoteza biofilii (E. Wilson); Społeczna konstrukcja zwierzęcia. Biologiczne i inne systemy klasyfikacji zwierząt. Zwierzęta w pracy, nauce, rozrywce i środowisku naturalnym. Szczególny status zwierząt towarzyszących; Role zwierząt w kulturze i religii od czasów prehistorycznych do współczesności. Pozyskiwanie mięsa w społeczeństwach pierwotnych i współcześnie. Postawy etyczne wobec zwierząt; „Jak to jest być nietoperzem?”: świat z perspektywy zwierzęcia. Zdolności poznawcze zwierząt w świetle najnowszych badań; Dobrostan zwierząt oraz etyka pracy i opieki nad zwierzętami; Zwierzęta a prawo. Przemoc wobec zwierząt a przemoc w rodzinie. Przestępstwa i wykroczenia godzące w zwierzęta i ich ściganie w Polsce.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baratay, E. (2014). Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii. Gdańsk: wyd. W podwórku. 2) DeMello, M. (2012). Animals and Society. An Introduction to Human-Animal Studies. Nowy Jork: Columbia University Press. 3) De Waal, F. (2013). Małpy i filozofowie, Kraków: Copernicus Center Press. 4) Fine, A. H. (red.) (2016). Handbook of Animal-Assisted Therapy, Fourth Edition: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice, Londyn: Academic Press. 5) Pręgowski, M.P., Włodarczyk, J. (red.) (2014). Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce. Gdańsk: WN Katedra. 6) Serpell, J. (1999). W towarzystwie zwierząt. Warszawa: PIW. 7) Singer, P. (red.) (2011). W obronie zwierząt. Warszawa: Czarna Owca.
Literatura uzupełniająca
Uwagi-