Prawne aspekty utrzymywania i użytkowania zwierząt

Legal Aspects of Animal Management

2021Z

Kod przedmiotu78S1-PAUiUZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZagadnienia prawnej ochrony zwierząt na świecie i w Polsce. Minimalne warunki utrzymania zwierząt gospodarskich, domowych oraz wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych. Transport zwierząt. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt. Odpowiedzialność za zdarzenia z udziałem zwierząt.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi utrzymania i użytkowania zwierząt.
Literatura podstawowa1) Akty prawne, aktualnie obowiązujące w Polsce i UE przepisy dotyczące zwierząt., Dziennik Ustaw, od 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi-