Praca dyplomowa - licencjacka

Diploma Thesis – Bachelor’s Degree

2023L

Kod przedmiotu78S1-PDYPL
Punkty ECTS 10
Typ zajęć Pracownia dyplomowa
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńDYPLOMOWA:ĆWICZENIA:Zapoznanie z techniką pisania pracy dyplomowej licencjackiej. Nabycie umiejętności definiowania problemu badawczego. Poszerzenie specjalistycznej wiedzy z zakresu studiowanego kierunku studiów. Rozwijanie umiejętności korzystania z komputerowych technik w zakresie gromadzenia materiałów źródłowych, obliczeń, edycji tekstu. Kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy z poszanowaniem praw własności intelektualnej.
Opis wykładówIA DYPLOMOWA:ĆWICZENIA:Zapoznanie z techniką pisania pracy dyplomowej licencjackiej. Nabycie umiejętności definiowania problemu badawczego. Poszerzenie specjalistycznej wiedzy z zakresu studiowanego kierunku studiów. Rozwijanie umiejętności korzystania z komputerowych technik w zakresie gromadzenia materiałów źródłowych, obliczeń, edycji tekstu. Kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy z poszanowaniem praw własności intelektualnej. -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kaszyńska A., Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy dyplomowej, Złote Mysli, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi-