Pedagogika specjalna

Special Needs Education

2022Z

Kod przedmiotu78S1-PEDSPEC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi