Pedagogika społeczna

Social Pedagogy

2022Z

Kod przedmiotu78S1-PEDSPOL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1) MARYNOWICZ-HETKA EWA , 2006r., "Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki.", wyd. PWN, t.1, 2) MARYNOWICZ-HETKA EWA , 2007r., "Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki", wyd. PWN, t.2, 3) Pilch T, Lepalczyk I., 1995r., "Pedagogika społeczna. Wychowanie i środowisko", wyd. Żak, 4) Stanisław Kawula, 2002r., "Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualności- perspektywy", wyd. Adam Marszałek, 5) Radziewicz-Winnicki A, 2008r., "., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności", wyd. Wydawnictwo, 6) Kawula S., Brągiel J., Janke A.W, 2007r., "Pedagogika rodziny.Obszary i panorama problematyki", wyd. Adam Marszałek., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi