Psychologia kliniczna

Clinical Psychology

2022Z

Kod przedmiotu78S1-PK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bilikiewicz A., Strzyżewski W. , Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. , PZWL, 1992 2) Carson R., Butcher J, Mineka S. , Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie., t. T.1. i T.2, GWP, 2003 3) Kępiński A. , Schizofrenia., PZWL, 1979 4) Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia., PWN, 1994 5) Sęk H. , Wprowadzenie do psychologii klinicznej. , Scholar, 2003 6) Sęk H. , Społeczna psychologia kliniczna, PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi