Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ II

2023L

Kod przedmiotu78S1-PKWMII16
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi