Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ III

2023L

Kod przedmiotu78S1-PKWMIII16
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi