Podstawy rehabilitacji

Fundamentals of Rehabilitation

2023Z

Kod przedmiotu78S1-PODREH
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawy rehabilitacji. Schorzenia i dysfunkcje wymagające postępowania rehabilitacyjnego. Metody oddziaływania w rehabilitacji. Czynniki wpływające na efektywność rehabilitacji. Możliwości zastosowania terapii skojarzonej,ĆWICZENIA:Zasady i specyfika postępowania rehabilitacyjnego w zależności od schorzenia i dysfunkcji pacjenta. Rola komunikacji z pacjentem w postępowaniu rehabilitacyjnym. Sprzęt rehabilitacyjny
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bolanowski J., Demczyszak I., Konieczny G., Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny. , PZWL, 2011 2) KIwerski J., Rehabilitacja medyczna, PZWL, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi