Praktyka

Practical training

2022L

Kod przedmiotu78S1-PRAK4
Punkty ECTS 11
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Miciński, Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności. , t. 1, UWM w Olsztynie, 2010, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi