Praktyka

Practical training

2023Z

Kod przedmiotu78S1-PRAK5
Punkty ECTS 13
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Miciński J. (red.), Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności., t. I, UWM w Olsztynie, 2010, s. 1-76
Literatura uzupełniająca
Uwagi