Praktyka

Practical training

2023L

Kod przedmiotu78S1-PRAK6
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Miciński J. (red.), Przewodnik metodyczny do praktyk studenckich na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności., t. I, UWM Olsztyn, 2010, s. 1-76
Literatura uzupełniająca
Uwagi