Psychologia relacji człowiek - zwierzę

Psychology of Human-Animal Relationships

2021L

Kod przedmiotu78S1-PRCZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówsytuowanie Human-Animal Studies względem dyscyplin naukowych jak psychologia porównawcza, psychologia środowiskowa, psychologia ekologiczna. Perspektywa psychologii rozwojowej dot. więzi między ludźmi a zwierzętami (Human-Animal Bond); Psychologiczne uwarunkowania relacji człowiek-zwierzę, psychologia różnic indywidualnych; Psychologiczne mechanizmy przemocy wobec zwierząt i związki z przemocą domową; Śmierć zwierzęcia jako doświadczenie straty; Współczesne kierunki badań w paradygmacie interakcji człowiek-zwierzę; Metody i narzędzia pomiaru przywiązania, więzi;,ĆWICZENIA:W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się szczegółowo z wybranymi zagadnieniami psychologii emocji i motywacji, temperamentu, różnic indywidualnych. Będą też prowadzić projekty badawcze w kilkuosobowych zespołach, pracując metodą projektów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chris Blazina, The Psychology of the Human-Animal Bond: A Resource for Clinicians and Researchers , Springer, 2011 2) Gene Myers, The Significance of Children and Animals. Social Development and Our Connections to Other Species”, Purdue University , 2007 3) Andrea Beetz, Psychosocial and Psychophysiological Effects of Human-Animal Interactions: The Possible Role of Oxytocin ", Front Psychol. 2012; 3: 234, 2012 4) Serpell James, "W towarzystwie zwierząt: analiza związków ludzie-zwiarzęta", , PIW, 1999 5) Endenburg N, van Lith HA , The influence of animals on the development of children”, The Veterinary Journal 190 (208-214), 2010 6) Alexandra Horowitz, "Oczami psa. Co psy wiedzą, myślą i czują", , Czarna Owca., 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-