Psychologia ogólna

General Psychology

2021Z

Kod przedmiotu78S1-PSYCHO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot badań psychologii współczesnej; zoopsychologia i inne dziedziny. Wybrane psychologiczne koncepcje człowieka. Procesy przetwarzania informacji. Inteligencja ; uwarunkowania, rodzaje i poziomy. Zdolności a twórczość i kreatywność. Psychologia potrzeb. Procesy emocjonalne i motywacyjne. Struktura osobowości. Zdrowie psychiczne a osobowość dojrzała,ĆWICZENIA:Podstawowe procesy poznawcze. Percepcja; wrażliwość zmysłowa, złudzenia, czynniki wpływające na spostrzeganie. Funkcja pamięci i jej cechy. Procesy warunkowania i inne rodzaje uczenia się. Różnice indywidualne w zakresie cech temperamentu. Radzenie sobie ze stresem a inteligencja emocjonalna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Strelau J., Doliński D., Psychologia /podręcznik akademicki/, t. 1,2, GWP, 2008 2) Zimbardo P.G., Gerring R.J., Psychologia i życie, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi