REKREACJA, EDUKACJA I TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT-MODUŁ A lub B

2022Z

Kod przedmiotu78S1-RETUZAB16
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi