REKREACJA, EDUKACJA I TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT-MODUŁ C lub D

2022L

Kod przedmiotu78S1-RETUZCD16
Punkty ECTS 9
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi