REKREACJA, EDUKACJA I TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT-MODUŁ E

2023Z

Kod przedmiotu78S1-RETUZE16
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi