Seminaria licencjackie

Undergraduate Seminars

2023L

Kod przedmiotu78S1-SEMLIC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń DYPLOMOWE:Zasady pisania pracy dyplomowej licencjackiej. Typy prac licencjackich. Metodologia wykonywania prac licencjackich. Zasady korzystania z materiałów źródłowych i ich wykorzystania w pracy. Błędy popełniane przy opracowywaniu pracy licencjackiej. Prezentacja najważniejszych tez pracy dyplomowej
Opis wykładówIUM DYPLOMOWE:Zasady pisania pracy dyplomowej licencjackiej. Typy prac licencjackich. Metodologia wykonywania prac licencjackich. Zasady korzystania z materiałów źródłowych i ich wykorzystania w pracy. Błędy popełniane przy opracowywaniu pracy licencjackiej. Prezentacja najważniejszych tez pracy dyplomowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kaszyńska A., Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy licencjackiej, Złote Myśli, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi-