Socjologia

Sociology

2021L

Kod przedmiotu78S1-SOCJ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówocjologia jako nauka. Życie społeczne i jego podstawy. Biologiczne, geograficzne i demograficzne warunki życia społecznego. Wpływ historii i doświadczeń zbiorowych na kształtowanie rzeczywistości społecznej. Teorie rozwoju społecznego: ewolucjonizm, rozwój endogenny (autarkia), (niedo)rozwój zależny (teoria systemów-światów), rozwój cykliczny, rewolucje i marksowska teoria rozwoju. Instytucje społeczne i organizacje. Biurokracja. Struktura społeczna – klasy społeczne i zróżnicowanie. Problem nierówności społecznych. Geneza kapitalizmu i jego kulturowe przemiany (Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu). Metody i techniki badań społecznych. Globalizacja i problemy globalne (w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiska naturalnego, kultury). Koncepcja zderzenia cywilizacji (wg Samuela Huntingtona). ,ĆWICZENIA:Zwierzęta domowe w życiu człowieka. Koncepcja faktu społecznego wg E. Durkheima. Interakcje społeczne, socjalizacja, kontrola społeczna. Więź społeczna. Tożsamość i koncepcja osobowości. Wspólnota i stowarzyszenie wg F. Toenniesa. Procesy społeczne. Role społeczne (pozycja, status i prestiż) – dramaturgiczna koncepcja rzeczywistości społecznej E. Goffmana. Podstawowe kategorie społeczne – zbiorowości społeczne, grupy i ich specyfika. Konflikt powinności. Socjologiczne pojmowanie kultury. Procesy nabywania kultury. Meandry enkulturacji – wybór czy przymus (wokół teorii przemocy symbolicznej P. Bourdieu)? Kultura masowa i kultura popularna. Kicz w kulturze. Społeczeństwo ryzyka czy społeczeństwo obywatelskie?
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, WN PWN, 2012 2) Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, 1972 3) Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, 2003 4) Giddens A., Socjologia. Wydanie nowe, WN PWN, 2012 5) Konecki K., Ludzie i ich zwierzęta, Scholar, 2005 6) Berger P., Zaproszenie do socjologii, WN PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak