Statystyka matematyczna

Mathematical Statistics

2021L

Kod przedmiotu78S1-STATMAT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy matematyki z zakresu szkoły średniej, wiedza zootechniczna.
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka metod i organizacji badań statystycznych. Statystyczne metody analizy struktury zjawisk masowych. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe i ich rozkłady. Teoria współzależności cech. Hipotezy i ich rodzaje. Istota wnioskowania statystycznego.,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:Praktyczne poznanie metody analizy, struktury i dynamiki zjawisk masowych. Miary współzależności cech. Wnioskowanie statystyczne, parametryczne test statystyczne (t-Studenta). Zajęcia przy komputerze.,ĆWICZENIA:Szczegółowe i praktyczne poznanie metod analizy, struktury i dynamiki zjawisk masowych. Miary współzależności cech. Wnioskowanie statystyczne, parametryczny test (t-Studenta).
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zaznajomienie studentów z terminologią i metodami oceny zjawisk masowych oraz przygotowanie do logicznej interpretacji procesów zachodzących w przyrodzie.
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D. , Statystyka dla przyrodników, UWM Olsztyn, 2003 2) Łomnicki A., , Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi